top of page

School en studie 

School en Studie

School en studie

In Nederland ben je leerplichtig van je 5e tot je 18e. Dit betekent dat je naar school moet en een diploma moet halen. Dan kan op veel manieren en op verschillende niveau’s. Je kunt lang in de schoolbanken blijven zitten, maar het is ook mogelijk om te leren in de praktijk. In deze rubriek vind je informatie over school en studie.
Voor onderstaande vragen kan je mij ons binnen lopen!

* Wie kan mij helpen met mijn opleidingskeus?
* Wat is het verschil tussen een BOL en BBL opleiding? Wat zijn de voor- en nadelen?
* Hoe meld ik mij aan op een school?
* Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

Ben je gestopt met je studie? Via deze link vind je de 5 stappen die je dan moet zetten.

School en studie
Schoolkeuze

Studiekeuze

* Informatie over studiekeuze en stappenplan studiekeuze: studiekeuze123
* Informatie over open dagen: studiekeuze.
* Informatie over inschrijven bij een nieuwe MBO-opleiding: KiesMBO
* Informatie over Engelstalige studies in Nederland: Studyinnl

Aanmelden en inschrijven

Studiekeuze

Een aantal Amsterdamse scholen krijgt te veel aanmeldingen voor het aantal beschikbare plaatsen. Op die scholen wordt geloot om een plaats. Je maakt soms maar 35% kans op plaatsing. Word je uitgeloot, dan moet je in een tweede aanmeldingsronde een andere school kiezen.

Overaanmelding hoeft niet te betekenen dat een school beter is dan andere scholen. Het heeft vaak te maken met populariteit bij bepaalde groepen of een hype.

Aanmelden en inschrijven

Leer- en studievaardigheid

* Informatie en tips over huiswerk vind je hier
* Informatie over huiswerkbegeleiding en bijles: Students plus.
* Informatie over voorbereiding op examens: Examenoverzicht

Inspraak

Leer- en studievaardigheid

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Die bestaat uit leraren, ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad stelt het leerlingenstatuut op. Hierin staan alle rechten en plichten van scholieren. Op de meeste scholen is ook een leerlingenraad. Die heeft niet zoveel invloed als de MR.

Klachten en problemen

Inspraak

Als je problemen hebt met een docent, probeer daar dan eerst uit te komen met je docent of mentor. Lukt dat niet, neem dan contact op met de Medezeggenschapsraad (MR) van je school, een vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker.

Heb je klachten over je school, opleiding of over een examen, dan kun je ook daarmee op verschillende plaatsen terecht voor informatie en hulp: bij de onafhankelijke Stichting Onderwijsgeschillen, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) of de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB).

* Informatie en hulp bij klachten over scholen, docenten en examens voortgezet onderwijs: LAKS.
* Informatie en hulp bij problemen met leraren op het MBO: JOB.
* Informatie en hulp bij klachten HBO en WO: LSVB.
* Informatie en hulp bij geschillen, bezwaren, beroep en klachten in het onderwijs: Onderwijsgeschillen.

Klachten en problemen

Leren en studeren in het buitenland

Er zijn verschillende mogelijkheden om in het buitenland naar school te gaan of een studie te volgen. Je decaan of studieadviseur kan je informeren over uitwisselingsprogramma’s, fondsen en beurzen.

* Informatie over studeren in Europese landen: Wil Weg.
* Informatie over studiebeurzen voor het buitenland: Nuffic.

Leren en studeren in het buitenland

Leerplicht en kwalificatieplicht

Tot je 18e moet je onderwijs volgen om een startkwalificatie te halen. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor leerlingen tussen de 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een HAVO-diploma, VWO-diploma of een MBO-diploma op niveau 2 of hoger.

Als je langer dan 3 dagen zonder geldige reden van school wegblijft, moet de school je afwezigheid melden bij de leerplichtambtenaar. Die zoekt uit waarom je spijbelt en zoekt met jou en je ouder(-s) naar een oplossing.

Spijbelen betekent overtreden van de leerplichtwet. Het is strafbaar: je kunt er een boete of strafblad voor krijgen. Vanaf je 12e ben je zelf verantwoordelijk voor je spijbelgedrag.

JIP, je mentor, decaan of je leerplichtambtenaar kan je informatie geven over projecten voor spijbelaars en jongeren die van school zijn gestuurd: je krijgt daar de keus tussen teruggaan naar school of je voorbereiden op werk.

* Informatie over leerplicht en kwalificatieplicht: Bureau Leerplicht Amsterdam, Rijksoverheid en LAKS
* Informatie en contact met Leerplicht Amsterdam vind je hier
* Informatie over spijbelen en de gevolgen ervan: Rijksoverheid

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerproblemen

Leerproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld problemen thuis, pesterij of ziekte.

* Informatie en hulp bij leerproblemen door dyslexie, dyscalculie vind je op Rijksoverheid
* Informatie en hulp bij leerproblemen en ADHD: Rijksoverheid
* Informatie en hulp bij hoogbegaafdheid: Rijksoverheid

Leerproblemen

Stage

Stage

Een belangrijk onderdeel van veel opleidingen is de stage. Wat je hebt geleerd in de schoolbanken ga je tijdens een stage meemaken in de praktijk. Als het goed is tenminste, want het vinden van een stageplek is niet altijd even makkelijk. In deze rubriek krijg je informatie over het zoeken en vinden van een stageplek.

Heb je vragen? Stel ze via mail, telefonisch, What’s App of kom langs bij het JIP!
Voor vragen als:

* Ik ben gemotiveerd, maar het lukt niet om een stageplek te vinden?
* Ik weet niet zo goed waar ik stage mag lopen…Help!
* Wat is een erkend leerbedrijf?
* Heb ik recht op een stagevergoeding?

Stage
Stage

Stageplek zoeken

Je kunt op verschillende manieren een stageplek zoeken: online, via-via of gewoon door te vragen. Houd er rekening mee dat je naar een stageplek moet solliciteren.

* Informatie over stage zoeken en het stagecontract: Stage.nl
* Online stagebanken: Stageplaza
* Online stagebank voor MBO-stages bij erkende leerbedrijven: Stagemarkt.
* Informatie over stage in het buitenland: Wilweg.

Stageplek zoeken

Stagevergoeding

Check voor meer informatie over onze pagina onder de rubriek Werk & Geld.

Stagecoaching

Volg je als student een opleiding op het MBO of HBO? Dan is de kans groot dat je ook stage moet lopen. Het is niet altijd makkelijk een stageplek te vinden. JIP Noord helpt je bij het vinden van een stageplek.
Voor ons is het belangrijk dat je voldoende gemotiveerd bent; ben je dat? dan gaan we meteen voor je aan de slag!

JIP Noord kan je bijvoorbeeld helpen met het maken van een CV, schrijven van een sollicitatiebrief en oefenen van een sollicitatiegesprek. Ook maken we gebruik van ons netwerk om een geschikte stageplek voor je te vinden.
Belangrijk daarbij is dat we zien dat je je best doet en voldoende gemotiveerd bent.
We gaan in ieder geval meteen met jou aan de slag!

Interesse? Mail naar info@jipnoord.nl of bel: 020-3339222 of WhatsApp: 06 2326 0849

Stagevergoeding
Stagecoaching
bottom of page